W dniu 23 listopada 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się w uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym  szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce.
Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył szkołom Pan Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotychczas wyróżnieniem tym mogą poszczycić się 175 szkół w Polsce. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Certyfikat szkoła otrzymuje na 5lat.

zobacz zdjęcia

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/zespol-ds-promocji-zdrowia-w-szkole/7178-krajowe-certyfikaty-%E2%80%9Eszko%C5%82a-promuj%C4%85ca-zdrowie%E2%80%9D-wr%C4%99czone