PROJEKTY

Home PROJEKTY KONKURSY KLUB  RODŁO
Home

 

Home

 

 

 
     

 

 

II MIEJSCE

 
 
Uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie

Rodzina i szkoła - partnerzy  w wychowaniu:

współpraca na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole
Koordynator:
Koordiniersungsstelle Gewaltprävention
und Verantwortungsübernahme Wetzlar Eltern und Schule
Organizator: Projekt PIE - Partners in education

 

Comenius

 Realizowaliśmy projekt w ramach Akcji 1. Tytuł naszego projektu brzmiał „Dzieci chcą i zasługują na lepszy świat”. Wraz z partnerami z Finlandii, Grecji, Włoch i Bułgarii przez cały rok pracowaliśmy nad prawami dzieci.

 

 Konkurs plastyczny do jednego z praw dzieci dla klas I – III 

i klas IV – VI

 

                                      I miejsce – Szymon Wierchanowicz

      

                                        II miejsce – Anna Prokopczuk

Po rocznej współpracy nad projektem pt. „Dzieci chcą i zasługują na lepszy świat” przewidziano dwa produkty końcowe:

o        Ilustrowana książeczka o prawach dziecka ujętych w dziesięć punktów w języku narodowym i angielskim

o        Nagrane na kasetę przedstawienie o prawach dziecka w języku ojczystym i angielskim.

 

     
 

 

 
 

 
 

SOCRATES COMENIUS -

"SZTUKA BEZ GRANIC"

  Projekt „Sztuka bez granic” podzielony był na trzy części zawierające różne obszary tematyczne: literaturę, tańce narodowe i sztukę. Celem projektu było kształtowanie świadomości nauczycieli i uczniów o istnieniu różnorodności europejskich kultur; promowanie współpracy między szkołami; rozwijanie artystycznej twórczości dzieci. W ramach prac nad projektem dzieci: wykonały albumy o życiu i twórczości wybranego malarza oraz autora literatury dziecięcej, nagrały kasetę przedstawiającą taniec narodowy, zorganizowały wystawę prac malarskich. Dzięki zaangażowaniu w różnorodne działania zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice zdobyli nowe umiejętności przydatne w życiu społecznym takie jak: umiejętność komunikowania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów.

 

 
 

 

 

 

"SZTUKA BEZ GRANIC" - WYBÓR RODZINY ROKU

Otrzymaliśmy nagrodę główną za udział:

- w wojewódzkim konkursie “ Nasza Przygoda z Robaczkiem Podglądaczkiem” organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji ekologicznej przy WMODN

w Olsztynie w ramach ogólnopolskiego projektu “ Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.”

- w wojewódzkim konkursie “ Detektywi Środowiska w mojej szkole”  

      W ramach Ogólnopolskiego konkursu “ W Polsce bije serce świata” organizowanego przez MEN we współpracy z kuratoriami oświaty, ośrodkami metodycznymi w kategorii: opis przedsięwzięcia, otrzymaliśmy nagrodę główną  za program edukacji regionalnej, kierowany do uczniów klas I- III “Warmia- nasze dziedzictwo kulturowe”

(zakwalifikowany do edycji ogólnopolskiej)

  

Polonistki z naszej szkoły: Elżbieta Gryszko i Ewa Strzyżewska w 2006 roku przystąpiły, wraz z dziećmi dyslektycznymi oraz z takimi, które mają trudności z nauką ortografii, do „Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – ORTOGRAFFITI”  

             Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI, to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją rozwojową (dysleksją, dysortografią, dysgrafią). Stymuluje funkcje poznawcze, które u dzieci dyslektycznych są zaburzone (wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne), a także rozwija wszystkie umiejętności szkolne, jak: czytanie  w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści oraz pisanie w zakresie poprawności ortograficznej, umiejętności konstruowania różnych form wypowiedzi oraz sprawności grafomotorycznej.

1 czerwca 2008 roku szkoła otrzymała CERTYFIKAT – Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 

 

Uczestniczyliśmy w programie Szkoła dla Ekorozwoju. Jest to międzynarodowy program, który w Polsce już istnieje od 10 lat. Jednym z podstawowych celów tego programu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach ekologicznych i podnoszenie świadomości w społeczności szkolnej i lokalnej. W roku szkolnym 2009/10 nasza szkoła otrzymała certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

zobacz

 

 

Obecny rok szkolny 2010/11 został ogłoszony przez panią Minister Edukacji Narodowej - Katarzynę Hall - Rokiem Odkrywania Talentów, w którym MEN zachęca nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. W związku z tym powstała akcja mająca na celu stworzenie na stronie http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow ogólnopolskiej mapy szkół, szczególnie zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" stanowi wyróżnienie dla szkół, które w sposób szczególny przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień uczniów. Nasza szkoła uzyskała to zaszczytne miano. Wraz z tytułem otrzymała tablicę pamiątkową "Szkoły Odkrywców Talentów" i została umieszczona na w/w ogólnopolskiej mapie szkół.

 

 

 

 

 
Uzyskaliśmy Międzynarodowy Certifikat Zielonej Flagi -

 
 
Z ogromną radością zawiadamiamy, że w dniu 22 września 2011r. w Krakowie odbyła się uroczysta
  X Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju, podczas której zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty Zielonej Flagi. Wśród grona 124 szkół wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła się nasza szkoła. więcej...

 

 
     

 

Tytuł: Żyj z pasją -  poszukuj, poznaj, podążaj

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w roku 2015.
Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 96.0 pkt. na 100 punktów możliwych.

(Gratulacje dla autorek Ewa Kopacka, Ewa Strzyżewska, Agnieszka Reut)