ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE

       

L.p

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący  

 

1.

„Warmia, nasze dziedzictwo kulturowe – realizacja programu edukacji regionalnej – kl. Ia

wg ustalonego harmonogramu

Anita Szkilnik

2.

Sowy – mądre głowy – zajęcia rozwijające zdolności matematyczne – kl. I c

czwartek

11.40 – 12.25

Ewa Marchwińska

3.

Poznajemy świat z UNO – kl. I c, II c

raz w miesiącu

Ewa Żwirko

Ewa Marchwińska

4.

ABC ortografii – klasy I – III

wtorek

13.50 – 14.35

Alicja Borkowska

5.

Zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców wg metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

środa

18.00 – 18.45

Alicja Borkowska

6.

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne –

kl. II b

środa

9.50 – 10.35

Grażyna Paszko

7.

Szkolne Koło Caritas

piątek

9.50 – 10.35

Grażyna Paszko

8.

Klocki Numicon – gry matematyczne

wtorek

8.55 – 9.40

Ewa Kopacka

10.

Po rozum do głowy

czwartek

13.40 – 14.25

Ewa Kopacka

11.

Kółko matematyczne – kl. III b

wtorek

10.45 – 11.30

Małgorzata Laskowska

12.

Zabawa w teatr – kl. II c

wtorek

10.45 – 11.30

Ewa Żwirko

13.

Piłka siatkowa dziewcząt – kl. I – III

poniedziałek

8.55 – 9.40

środa

8.00 – 8.45

Anna Kołodziejczyk

14.

Szkolne Koło Caritas – kl. III

środa

12.45 – 13.30

Jolanta Choromańska

15.

Zajęcia plastyczne – kl. III b

czwartek

13.30 – 15.00

Alicja Ostrowska

16.

Koło plastyczno – muzyczne – klasy I - III

wtorek

13.30 – 14.30

Anna Szachniewicz

17.

Koło literackie – kl. III c

środa

12.40 – 13.25

Anna Szachniewicz

18.

Koło matematyczne – kl. III c

wtorek

11.35 – 12.20

Anna Szachniewicz

19.

Nasze spotkania z muzyką – kl. II a

wtorek

10.45 – 11.30

Beata Kusik

20.

Zabawy z komputerem – kl. II a

czwartek

11.45 – 12.30

Beata Kusik

21.

Kółko komputerowe – klasy I – III

wtorek

15.25 – 16.25

Małgorzata Laskowska

22.

Koło ekologiczne Ekozespół – kl. I b

piątek

10.45 – 11.30

Bogumiła Kosiewska

23.

Język angielski dla najmłodszych

piątek

12.45 – 13.30

Agnieszka Folta

24.

„Zanim będę uczniem” – zajęcia wspierające dla dzieci z oddziału przedszkolnego

wtorek

7.30 – 8.00

13.00 – 13.30

środa

7.30 – 8.00

Barbara Drzewicka

25.

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy

środa

13.00 – 15.00

wtorek

13.30 – 14.30

piątek

13.00 – 14.00

Ewa Zbieska

 

 

Bożena Frenszkowska

26.

Świetlica terapeutyczna – klasy I -III

poniedziałek

15.20 – 16.20

Anna Szachniewicz

Małgorzata Laskowska

27.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kl. I a

czwartek

14.35 – 15.20

Anita Szkilnik

28.

Zajęcia wyrównawcze – kl. III b

wtorek

9.50 – 10.35

Małgorzata Laskowska

29.

Zajęcia wyrównawcze – kl. I b

wtorek

12.45 – 13.30

Jolanta Choromańska

30.

Zajęcia wyrównawcze – kl. I b

poniedziałek

10.45 – 11.30

Bogumiła Kosiewska

31.

Jestem – zajęcia wspierające wszechstronny rozwój ucznia – kl

wtorek

14.45 – 15.45

Joanna Żylińska

32.

Kształcenie percepcji słuchowej – zabawy i ćwiczenia wspierające terapię logopedyczną –      kl. II a

poniedziałek

8.45 – 9.45

Joanna Trojga

33.

Koło teatralne

piątek

12.40 – 13.40

Magdalena Szymaniak

34.

Koło dziennikarskie

poniedziałek

14.40 – 15.40

Ewa Strzyżewska

35.

Wiedza o krajach anglojęzycznych

poniedziałek

13.50 – 14.35

Marta Pieluchowska – Mazonik

36.

Koło Maths In English

środa

14.45 – 15.45

Elżbieta Sochacka – Popik

37.

Zajęcia ekologiczno - plastyczne

piątek

13.50 – 14.50

Magdalena Grabowska

38.

Koło plastyczne – klasy IV – VI

środa

13.50 – 14.50

Magdalena Grabowska

39.

Chór szkolny – klasy IV - VI

poniedziałek

  13.40 – 14.35

Anna Kuźniak

40.

Szkolne Koło Caritas –klasy IV - VI

środa

8.00 – 8.45

piątek

13.30 – 14.15

Halina Sopicka

41.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

środa

13.40 – 15.00

Joanna Przybyła

42.

Piłka nożna chłopców

piątek

14.45 – 16.15

Henryk Pejchert

43.

SKS koszykówka – dziewczęta i chłopcy – klasy IV – VI

piątek

12.50 – 13.50

Radosław Małek

44.

Szkolny Klub WuShu – dziewczęta i chłopcy – klasy IV - VI

wtorek

14.45 – 15.30

piątek

13.50 – 14.35

Radosław Małek

45.

Piłka siatkowa dziewcząt – klasy V - VI

poniedziałek

14.30 – 15.30

środa

14.40 – 16.40

Anna Kołodziejczyk

46.

Piłka siatkowa dziewcząt – klasy IV

poniedziałek

16.30 – 17.30

środa

13.40 – 14.40

Anna Kołodziejczyk

47.

Rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczo – technicznych kl. VI

czwartek

12.40 – 14.20

piątek

13.50 – 14.25

Maria Starzyk

Mirosław Karolak

48.

Rozwijanie kompetencji humanistycznych –

kl. VI b

czwartek

12.40 – 14.20

piątek

12.40 – 13.25

środa

14.35 – 15.20

Elżbieta Gryszko

49.

Rozwijanie kompetencji humanistycznych –

kl. VI c

czwartek

12.40 – 14.20

wtorek

12.40 – 13.25

Magdalena Szymaniak

50.

Rozwijanie kompetencji humanistycznych –

  kl. VI a, VI d

czwartek

lub piątek

12.40 – 14.20

Ewa Strzyżewska

51.

Rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych – kl. VI c

czwartek

12.40 – 14.20

lub wtorek

13.50 – 14.35

piątek

14.35 – 15.10

Elżbieta Sochacka – Popik

52.

Zajęcia poszerzające wiadomości i kształtujące umiejętności z języka angielskiego – kl. V a

poniedziałek

14.45 – 15.30

Agnieszka Folta

53.

Zajęcia wspierające z języka angielskiego

kl. VI a, VI b, VI c, VI d

kl. IV a

wtorek

13.50 – 14.35

piątek

11.50 – 12.35

Aleksandra Załęska

54.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego –

kl. VI a, VI c

poniedziałek

13.50 – 14.25

Magdalena Szymaniak

 

55.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – kl. V c

środa

13.50 – 14.50

co dwa tygodnie

Ewa Strzyżewska

56.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – kl. V a

wtorek

8.00 – 845

Elżbieta Gryszko

57.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego –

kl. VI b/VI d

środa

13.40 – 14.25

Elżbieta Gryszko

58.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. V a, V b

środa

13.50 – 14.35

Elżbieta Sochacka – Popik

59.

Wyrównywanie szans – zajęcia dla dzieci z problemami z języka angielskiego

wtorek

12.50 – 13.35

Marta Pieluchowska – Mazonik

60.

Pokonywanie trudności w nabywaniu poprawnej wymowy – kl. IV b

poniedziałek

13.40 – 14.40

Joanna Trojga

61.

Pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych

Piątek

16.30 – 18.00

Iwona Hincman

 

 

 

Pedagog – mgr Iwona Hincman

Godziny pracy:

Poniedziałek     8:00 – 12:00

Wtorek          8:30 – 12:30

Środa            9:30 – 13:30

Czwartek        9:00 – 13:00

Piątek            12:00 – 16:00

 

Logopeda – mgr Elżbieta Joanna Trojga

Godziny pracy:

Poniedziałek    10:00 – 15:30

     Wtorek   7:30-9:30   12:45 – 13:45

Środa            7:30 – 14:30

Czwartek        9:30 – 13:30

   Piątek   7:30-8:00    8:45 – 11:45

 

Terapia pedagogiczna – mgr Alicja Borkowska

Godziny pracy:

   

Poniedziałek    8:00 - 10:35

Wtorek         12:45 – 15:20

Środa            8:00 –15:20

Czwartek        9:40 – 13:30

Piątek           8:00 – 10:35

strona główna