Opłata za maj wynosi 45,5 zł. Jest to kwota pomniejszona o dni, podczas których trwał strajk. (Nadpłata z kwietnia wynosi 7x3,5=24,5zł. W maju jest 20 dni obiadowych). Przelew należy wykonać do 10.05.2019. Prosimy o terminowe wpłaty.

Numer konta bankowego:

97 1020 3541 0000 5802 0291 3184

W tytule przelewu podajemy:

imię, nazwisko, klasę i miesiąc, którego dotyczy opłata.

O płatnościach innych niż za cały miesiąc, należy poinformować szkołę przed pierwszym dniem żywieniowym w danym miesiącu.

 

Oświadczenie

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
...

W roku szkolnym 2018/2019 pod koniec każdego miesiąca będzie zamieszczana informacja na stronie z kwotą na kolejny miesiąc.

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

strona główna