Opłata za obiady w czerwcu wynosi 42 zł

 (12 dni x 3,5 =42zł).

Uwaga!  Przelew należy wykonać do 04 czerwca 2019.

Prosimy nie przekraczać podanego terminu płatności!

Obiady wydawane będą do 18 czerwca. O ewentualnej rezygnacji z obiadów z czerwcu, prosimy powiadomić szkołę w maju.

Numer konta bankowego:

97 1020 3541 0000 5802 0291 3184

W tytule przelewu podajemy:

imię, nazwisko, klasę i miesiąc, którego dotyczy opłata.

 

Oświadczenie

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
...

W roku szkolnym 2018/2019 pod koniec każdego miesiąca będzie zamieszczana informacja na stronie z kwotą na kolejny miesiąc.

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

strona główna