więcej aktualności...    

 

 „Maths in English”

 
 

 
                

Dzisiaj, 21 kwietnia odbyła się X edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego w języku angielskim  dla uczniów klas V szkół podstawowych „Maths in English”. Konkurs ma na celu popularyzację matematyki, języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych, a także promowanie uczniów zdolnych. Tego samego dnia o tej samej godzinie w Kaliningradzie te same zadania rozwiązywali ich rówieśnicy. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 15, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Gimnazjum nr 22 w Kaliningradzie. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni z rąk Prezydenta miasta Olsztyna.

W Konkursie uczestniczyło 24 uczniów z 9 szkół : SP2, SP15, SP30, SP22, SP29, SP34, SP Morąg, SP Pasym i SP Tylkowo.

Laureaci:

I miejsce Agata Wiśniewska SP30

II miejsce Dominika Gardziejewska SP29

III miejsce Hubert Wasilewski SP30

wyróżnienie Maciej Janicki SP29

wyróżnienie Daria Geleta SP34

wyniki

Komitet organizacyjny konkursu

- pani Zofia Barbara Bogacz - Dyrektor SP15

- pan Janusz Samarow- Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

- pani Julita Majewska - Doradca Metodyczny ODN

Koordynator konkursu - p. Elżbieta Sochacka - Popik - matematyka SP15

Opieka językowa - p. Aleksandra Załęska - język angielski SP15

Uczestnicy konkursu i opiekunowie otrzymali dyplomy.

 

zadania          prezentacja

http://ela1.jalbum.net/maths-2018/

 

strona główna