Lepsza Szkoła

 
                

  Matematyka

Informacje o programie

Adresaci
Nauczyciele matematyki uczący w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum, którzy wraz z uczniami korzystają z podręczników Matematyka z plusem.

Cel
Badanie postępów uczniów w ciągu roku nauki.

Narzędzie
Specjalistyczne testy diagnostyczne.

Nauczyciel przeprowadza i sprawdza test za pomocą schematu punktowania. Następnie na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki testów i zapoznaje się z raportem porównującym wyniki klasy z wynikami ogólnopolskimi.

Terminy

Edycja 2011/2012 Dla wszystkich klas (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i technikum) terminy publikacji testów oraz wpisywania ich wyników są jednakowe.

 
Nazwa testu Poziom Pierwszy dzień publikacji testu na stronie www.LS.gwo.pl Ostatni dzień wpisywania wyników i publikacji testu na stronie www.LS.gwo.pl
Sesja 1 szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum 25.08.2011 30.09.2011
Sesja 2 szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 12.12.2011 29.02.2012
technikum 02.04.2012 31.05.2012
Sesja 3 szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 02.04.2012 18.06.2012

Czym jest Lepsza Szkoła

LEPSZA SZKOŁA

Internetowy serwis LEPSZEJ SZKOŁY
Przejdź na stronę
www.LS.gwo.pl

Kontakt
tel. 58 340 63 58
e-mail:
ls@gwo.pl
LEPSZA SZKOŁA jest projektem bezpłatnym, przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 50 tysięcy nauczycieli i 3 miliony uczniów.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
 • sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
 • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
 • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.
Dla nauczycieli korzystających z Matematyki z plusem LEPSZA SZKOŁA prowadzi program Sesje z plusem.

Język polski

Wielki sprawdzian. Klasa 4, 5, 6 szkoły podstawowej

Adresaci
Nauczyciele, którzy uczą języka polskiego w szkole podstawowej i których uczniowie korzystają z podręczników Między nami.

Cel programu
Staranne przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

Opis
Uczniowie systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji, a nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

Przebieg programu
 1. Program przebiega w dwóch wersjach: bezpłatnej oraz płatnej. Testy dla obu wersji są jednakowe.

   
  • Wersja bezpłatna (internetowa): wszyscy uczestnicy programu mają dostęp do testów zamieszczonych na stronie www.LS.gwo.pl. Mogą je pobierać i samodzielnie powielać.
  • Wersja płatna: każdy uczestnik ma możliwość zamówienia wydrukowanych testów. Testy można zamawiać przez stronę www.LS.gwo.pl od połowy lipca. Komplet testów dla jednego ucznia kosztuje 3,00 zł. Limit zamówienia to minimum 10 kompletów na klasę. Nauczyciel otrzymuje testy pocztą we wrześniu (jeżeli zamówienie zostanie złożone do 10 września) lub w październiku (jeżeli zamówienie zostanie złożone między 10 a 30 września). Przesyłka jest płatna przy odbiorze.
    
 2. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od klasy:
   
    Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
  Test na wejście V
  Testy do rozdziałów podręcznika V(pięć testów) V(pięć testów) V(cztery testy)
  Test całoroczny V V V
   
   test tylko w wersji bezpłatnej (internetowej)

   
   
   testy w wersji bezpłatnej (internetowej) i płatnej

 3.  
 4. Nauczyciel przeprowadza i sprawdza test za pomocą klucza odpowiedzi. Następnie na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki testów i zapoznaje się z raportem porównującym wyniki klasy z wynikami ogólnopolskimi.
 5. Po wpisaniu wyników wszystkich testów uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.

 

 

strona główna