Opłatę za obiady we wrześniu w kwocie 56 zł (16x3,5zł=56zł), należy uiścić wyłącznie przelewem w dniach 02.09-05.09.

Obiady wydawane będą od 09 września.

Termin opłaty za październik, wyznaczony został pomiędzy  20-25 września. Kwota do zapłaty pojawi się w późniejszym okresie. Taki termin opłat obowiązywał będzie we wszystkich pozostałych miesiącach  roku szkolnego  2019-2020, poza styczniem, co do którego w odpowiednim czasie pojawi się indywidualna informacja.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać pieniądze:

97 1020 3541 0000 5802 0291 3184

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

Uwaga!  Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów płatności. Wpłaty po terminie będą zwracane.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
...

 

Jadłospis na stronie

http://linoit.com/users/popik/canvases/obiady

 

strona główna