Kalendarz roku szkolnego

 

 

 
 


 

 
                

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców – 25.09.2018 r.

Ślubowanie klas I – 12.10.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 24.12.18 – 31.12.2018 r.

Wystawienie ocen okresowych – 09.01.2019 r.

Ferie zimowe – 22.01 – 03.02.2019 r.

Dzień Otwarty Szkoły – 14.03.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04 - 23.04. 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – 15 – 17.04.2019 r. /03-05.06.2019 r.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych –  28.05.2019 r.

Wystawienie ocen rocznych –  13.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego – 19/21.06.2019 r.

Dni bez zajęć edukacyjnych (opiekuńcze) –  02.11. 18 r.;  15,16,17 04.19 r.; 02.05.19 r.;  + rekolekcje

WOŚP – 13 stycznia 2019 r.;

Festyn Rodzinny – 01.06.2019 r.

Zajęcia opiekuńcze w czasie przerw świątecznych –  27, 28. 12. 2018 r.; 18, 23.04.19r.;

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

- 11.09.2018 r. -  organizacja roku szkolnego, wybory do Rady Rodziców, przedstawienie     wymagań edukacyjnych, ZPO;

- 23.10.2018 r. – spotkania konsultacyjne ze wszystkimi nauczycielami, sprawy bieżące;

- 11.12.2018 r. – proponowane oceny okresowe, kiermasz świąteczny;

- 15.01.2019 r. - podsumowanie pracy w I okresie;

- 12.03.2019 r. – spotkania warsztatowe, sprawy bieżące;

- 16.04.2019 r. - spotkania konsultacyjne ze wszystkimi nauczycielami;

- 28.05.2019 r. – proponowane oceny roczne;

- czerwiec 2019 r. – indywidualne konsultacje

 

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

strona główna