więcej aktualności...    

 

Maths in English

 
 

 
                

Dzisiaj, 22 kwietnia odbyła się VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego w języku angielskim  dla uczniów klas V szkół podstawowych „Maths in English”. Konkurs ma na celu popularyzację matematyki, języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych, a także promowanie uczniów zdolnych. Tego samego dnia o tej samej godzinie w Kaliningradzie te same zadania rozwiązywali ich rówieśnicy. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 15, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Gimnazjum nr 22 w Kaliningradzie. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w poniedziałek w ODN o godz. 13.00 z rąk Zastępcy Prezydenta miasta Olsztyna Pana Jarosława Słomy.

W Konkursie uczestniczyło 24 uczniów z 9 szkół : SP3, SP13, SP15, SP19, SP22, SP29, SP34, SP Pasym i SP Tylkowo.

Laureaci:

Oliwier Adamowski SP34 I miejsce

Bartosz Bróździński  SP 29 II miejsce

Kacper Burchacki SP Tylkowo III miejsce

Paweł Strepikowski  SP 3 wyróżnienie

Jakub Ciunel  SP 29 wyróżnienie

Gratulujemy!

więcej wyników...


więcej zdjęć...


Zadania

część I     krzyżówka     część II

Komitet organizacyjny konkursu

- pani Zofia Barbara Bogacz - Dyrektor SP15

- pan Zbigniew Gontarz - Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

- pani Julita Majewska - Doradca Metodyczny ODN

Koordynator konkursu - p. Elżbieta Sochacka - Popik - matematyka SP15

Opieka językowa - p. Aleksandra Załęska - język angielski SP15

W dniu dzisiejszym, 25 kwietnia Laureaci Konkursu Międzynarodowego Maths in English z rąk Zastępcy Prezydenta miasta Olsztyna Pana Jarosława Słomy odebrali nagrody i statuetki.

zobacz zdjęcia

 

strona główna