Konkursy wojewódzkie

Ich organizatorami są kuratorzy, którzy  podają na stronie internetowej kuratorium listę takich konkursów i regulamin. Laureaci konkursów wojewódzkich są przyjmowani do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności.

KURATORIUM  OŚWIATY  OLSZTYN

 

 

 

.