„Istotą każdego narodu jest historia. Uczestnicząc w zajęciach koła historycznego poznajesz jej największe tajemnice. Może się też okazać, że Twój przodek był królem Polski”

 

 

 

zajęcia prowadzi - 

pani Joanna Żylińska