„Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań”

 

Warsztaty literackie

- rozpisanie konkursu literackiego (dowolny temat)

- tłumaczenie własnych wierszy i opowiadań na jęz. angielski

- stworzenie tomiku poezji albo opowiadań w jęz. narodowym (i tłumaczeniem na jęz. angielski)

- czytanie i omówienie wszystkich wierszy i opowiadań na zajęciach pozalekcyjnych

 

 

pani Ewa Strzyżewska