W każdą środę odbywają się zajęcia koła plastycznego dla klas IV-VI oraz zajęcia plastyczne „Ręką dzieło” przeznaczone dla klas I-III.

Liczba uczestników to aż 24 osoby z klas IV-VI oraz 20 z klas I-III.

Zajęcia obejmują: malarstwo, rysunek, rzeźbę, wykonywanie form przestrzennych i użytkowych. Podczas spotkań dzieci mają sposobność rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Poznają nowe techniki plastyczne, takie jak: grafika /Linoryt/, batik / malowanie na tkaninach farbami i woskiem/, wykonywanie masek weneckich, gipsowych skarbonek i wiele, wiele innych.

Uczestnictwo w tych zajęciach buduje u dzieci poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły i możliwości, jak również daje szanse nowym znajomościom i przyjaźniom.

Dzieci tworzą silną, zwartą grupę wspierającą najmłodszych uczestników.

W pracowni panuje przyjazna, motywująca do pracy atmosfera.

 

 

Realizujemy własne pomysły i zadania plastyczne o różnorodnej tematyce.

 

 

 

 

 

 

 

pani Magda Grabowska

 

4 czerwca odbył się w Olsztynie 24 - godzinny Maraton Malarski, którego celem było upowszechnienie kultury i sztuki oraz zbiórka pieniędzy na Olsztyńskie Schronisko dla Zwierząt. W wydarzeniu tym oprócz wybitnych plastyków Olsztyńskich oraz absolwentów UWM wzięły udział uczennice i absolwentki naszej szkoły, pod czujnym okiem nauczyciela plastyki Magdaleny Grabowskiej.

    więcej...