- Kształci zdolności analitycznego myślenia podczas rozwiązywania problemów informatycznych

 

- Przygotowuje do funkcjonowania 

w społeczeństwie informacyjnym.

 

1. Praca w pracowni informatycznej
2. Rozbudowa sprzętu komputerowego.
3. Praca z wybranymi elementami w dokumencie programu Word.
4. Stworzenie tabel i zastosowanie niektórych formuł w Excel.
5. Wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym i przenoszenie ich do jednostki centralnej.
6. Stworzenie prostych prezentacji multimedialnych.
7. Internet jako siec komputerowa na świecie
8. Praca w Internecie.
9. Zagrożenia w sieci komputerowej.
10.Komputer jako miejsce rozrywki i edukacji.

 

zajęcia prowadzi - 

pan Mirosław Karolak